Wordle 216 3/6

β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ¨β¬›
β¬›πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ¨
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 215 4/6

πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›
πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨
β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 211 4/6

πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨πŸŸ©
β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 210 3/6

β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨
πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Paul beard boosted

Wordle 208 4/6

πŸŸ©πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›
πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ¨
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ¨β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 204 6/6

πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨β¬›β¬›
β¬›β¬›β¬›β¬›πŸŸ©
β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©
β¬›πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
β¬›πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 203 6/6

β¬›πŸŸ©β¬›β¬›β¬›
β¬›πŸŸ©β¬›πŸŸ¨β¬›
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

not my best

Wordle 202 4/6

β¬›β¬›β¬›πŸŸ¨β¬›
πŸŸ¨β¬›β¬›β¬›β¬›
πŸŸ©β¬›πŸŸ©β¬›β¬›
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 200 5/6*

β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨β¬›πŸŸ¨
πŸŸ©β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

Wordle 199 5/6*

β¬›β¬›πŸŸ¨πŸŸ¨πŸŸ©
πŸŸ©β¬›πŸŸ¨β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©β¬›β¬›πŸŸ©
πŸŸ©πŸŸ©πŸŸ©β¬›πŸŸ©
🟩🟩🟩🟩🟩

The juxtaposition of these two items and the state of our so-called civilization…

Toot.Cat

On the internet, everyone knows you're a cat β€” and that's totally okay.