Follow

Actually, let's do one of these threads: if your company is hiring right now, please reply here with a job listing or contact link, and I'll rt it. The rest of you: please consider RTing the replies!!

@zkat My company is only really relevant to people located in Denmark who speak danish, but they always have a significant amount of job postings - 29 right now.

So anyone in Denmark, who speaks danish, has a few options available here. It's not even primarily IT jobs, there's a good amount of different roles.

And government jobs are super stable, which is becoming extra apparent during this whole COVID-19 debacle.
jobindex.dk/jobsoegning/virkso

@rune årh fuck, jeg gad godt være persondataspecialist i skatteforvaltningen! Jeg er sikker på at jeg ville være god til det, selvom jeg kun har "middel" (i.e. få år og lille del af mine opgaver) erfaring med databeskyttelse og privacy-by-design.

Men når det er i hovedstaden kommer det ikke til at ske.

@zatnosk Ja, desværre er de fleste nye UFST jobs nok i hovedstaden.

Det er primært de nyere projekter der ansætter mange folk. Altså ejendomsvurdering og told projektet som er baseret i København.

@rune lige nu skriver jeg ERP software til bilmalere, så ejendomsvurdering eller told er ikke ligefrem mindre interessante emner, for at sige det på den måde.

@zkat Red Hat continues hiring, AFAIK more or less as normal:
redhat.com/en/jobs

It's an extremely remote-work-friendly company, too. And it's very cool for a lot of other reasons (some evident, some not).

@estebanm @zkat Beware that their jobs listing is gathering visitor data for Google, Akamai, Newrelic.

Sign in to participate in the conversation
Toot.Cat

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!