@spla
Ja fa sis dies que tenim oberta la instància i seguim avançant-
Podeu rebramar aquest toot per tal que arribi a més gent?
Moltes gràcies!
mastodon.radiosonline.cloud

Ellie Black pour le New-Yorker
(Plus d'alliés, moins de princes charmants, c'est de ça dont nous avons besoin.)

Want to inform your community about digital rights and privacy? Check out the Electronic Frontier Alliance Tips for Organizing Public Events. eff.org/electronic-frontier-al

Do you guys know of any community focused on hacking old hardware? Running linux on odd architectures, reverse engineering old phones' OSs and that kind of stuff

Documentació de l' @Ubports en català (hi ha més idiomes) [1] per si vols instal·lar-te'l al teu mòbil (si és que hi és disponible [2])

[1] docs.ubports.com/ca/latest/
[2] devices.ubuntu-touch.io/

cc @ubports @ubports

Com dir adéu a Google: les millors alternatives al gegant d’Internet | Opcions

La 'googledependència' és un mal comú, però té solució. Hi ha alternatives a Google! T'expliquem com tallar-hi sense perdre informació ni prestacions.

opcions.org/consum/alternative

Una de les aplicacions del reconeixement de veu més utilitzades és el navegador dels cotxes. On el català no existeix com a opció.

Entre tots podem posar el nostre granet de sorra. #objectiu500hores #CommonsVoiceCat 👅

“Hey EFF, can you recommend a specific VPN?”

No, but here’s a new lesson plan on how to talk about VPNs (and why it’s hard to recommend a specific one) from the Security Education Companion. sec.eff.org/topics/VPN

He aconseguit fer un bot per a Mastodon (per a Python) seguint aquestes instruccions: gist.github.com/aparrish/661fc

Bon dia! El millor regal de Reis que podem fer-nos mútuament és que llegiu en llengua catalana els articles que creem desinteressadament i amb molt d’esforç per vosaltres. 🎁

El nostre carbó és el minso 3% de lectures en català a Espanya i menys d’un 0.5% a Andorra i França.

Veïns de Mastodon ajudem @softcatala i de passada ens ajudem a nosaltres mateixos?

Estan impulsant el projecte #CommonVoiceCAT per tal que les màquines entengui el català parlat. Entre tots durant el 2019 vam enregistrar 184 hores 🗣 i se'n van validar 134 ✅! L'objectiu és arribar a 1.000 hores així que els cal la nostra ajuda! Amb 5 minuts de tant en tant m'hi ha prou.

Però com ho fem per assolir aquest 2020 les 500 hores?
#500CommonVoiceCat

👇👇👇
voice.mozilla.org/ca​

RT @ellbrid@twitter.com

I made an experimental x86 bootloader using @rustlang@twitter.com for BIOS boot. This program can boot the ELF formatted kernel which compressed with bzip2. it decompresses the bz2 image and relocate the ELF image, then boot the kernel.
#rustlang #bootloader #osdev

github.com/ellbrid/krabs

Esperant que arribi el sensor de NO2 he estat provant els d'ozó, diòxid de carboni, soroll, PM2.5 i PM10.

Placa amb ESP32 que es comunica per ModBus amb els sensors. Dades emeses per MQTTS i LoRa. NodeRED emmagatzema les dades a InfluxDB i Grafana les visualitza.

Toot.Cat

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!